نمونه هایی از کاربرد استاندارد ۹۱۲۹

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله معیارهای ارزیابی کیفیت داخلی و خارجی

کاربرد استاندارد ۹۱۲۹نمونه هایی از کاربرد این استاندارد در زیر آورده شده است. – اعتبارسنجی تمام الزامات تعریف شده شناسایی نیازهای نرم افزار شناسایی اهداف طراحی نرم افزار شناسایی اهداف تست نرم افزار شناسایی ضوابط تضمین کیفیت یکی از فرایندها در چرخه ی حیات توسعه ی نرم افزار، ارزیابی محصول نرم افزاری جهت برآورده نمودن نیازهای کیفیت نرم افزار می باشد. کیفیت محصول نرم افزاری می تواند...


راهبردها و تکنیک های مقابله با فرسایش

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله مهمترین عوامل بیابانی شدن

مقدمه  دانلود مقاله مهمترین عوامل بیابانی شدن و از بین رفتن خاك هاي حاصلخیز، کشاورزي غیر اصولی و استفاده بیش از حد و نابجا از زمینها می باشد. در کشور مامدیریت مزارع عموما در سطح پایینی بوده ووو خاك هاي کشاورزي در صورت عدم اتخاذ راهبرد هاي مدیریتی مناسب و کنترل کننده ي هدررفت خاك به تدریج در دراز مدت با کاهش قابل توجه حاصلخیزي مواجه خواهند شد. بنابراین براي داشتن تولیدات کشاورزي...


رفتارهـای بزهکارانـه و انواع واکنش کیفری

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، دانلود مقاله حقوق کیفری

واکنش کیفری در قبال رفتارهـای بزهکارانـه، سـابقهای بـه قـدمت تـاریخ بشـریت دارد. بدینسان، همپای تحولات اجتماعی، اقتصادی و غیره، بزه نیز از لحاظ مفهوم، دامنه، نـوع و کیفیت در سدههای اخیر دچار تغییرات بسیاری شده و واکنش اجتماعی نیز به تناسـب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است .(1) در ادوار گذشته، ضمانت اجراهای کیفری، غالباً در قالـب مجازاتهـای ترهیبـی و ترذیلـی اعمال میگردید. در این دوره،...


بررسی ملاکهایی توجیه یک طرح، اقتصادی

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

مقدمهامروزه ارزیابی اولیه تمامی طرحها، براساس دو معیار اصلی انجام می شود. اولین ملاک برای توجیه یک طرح، اقتصادی بودن آن است که به طور قطع پیامدهای اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار می دهد. اما دومین معیاری که در اواخر قرن بیستم به عنوان ضرورت اساسی جهت انتخاب و اجرای طرح ها پذیرفته شده، حفظ و حراست اکولوژی ناحیه طرح است. براساس این دو معیار، حد پذیرش طرح برپایه توسعه پایدار قرار می...


سنسورهای الکتریکی و الکترومغناطیسی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

در سیستم های مختلف اندازه گیری از مدارهای الکتریکی برای تعیین میزان رسانایی و یا ذخیره انرژی الکتریکی استفاده می گردد. اگر خاک به عنوان یک رسانه فرض شود، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آن می تواند بر رفتار مدار و بنابراین اندازه گیری پارامترهای الکتریکی تاثیر گذارد. واکنش سریع، هزینه کم و دوام بالا، باعث شده سنسورهای الکترومغناطیسی و الکتریکی بیشترین روش قابل دسترسی برای تهیه نقشه خاک حین...


شخصیت حقوقی سازمانهای بینالمللی دولتی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

همانطور که در بند ششم ویژگیهای سازمانهای بینالمللی بیان شده است یکی از مهمترین خصوصیات سازمانهای بینالمللی، دارا بودن شخصیت حقوقی می باشد. شخصیت حقوقی از مفاهیم اعتباری است که بر اساس نیازها و ضرورتهای خاصی پیدا شده و همراه با تحول این نیازها، تحول و توسعه یافته است. در تعریف شخصیت حقوقی آمده است که، صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای موضوعات غیرانسانی و شخص حقوقی موضوع و موجود غیرحقیقی...


تاثیر فناوری اطلاعات بر فرایند یاددهی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: سایت مقاله، دانش رسان

سبک های یادگیری در بین دانش آموزان از تنوع بسیار برخوردار است. سبک ( دیداری، شنیداری، حرکتی) که هر دانش آموزی با توجه به عادت یادگیری منحصر به فرد خود یکی را انتخاب می کند. فاوا با انعطاف پذیری خاص خود توانایی بکارگیری روش های مشارکتی، انفرادی، صوت، تصویر، انیمیشن، شبیه سازی، مسافرت مجازی، مدل سازی، بازدید از موزه ها به صورت مجازی را فراهم می کند. مهارت های فاوا زمینه ساز مناسب تقویت...


طراحی و ساخت مالچ های سنتزی زیست سازگار با استفاده ازامکانات بومی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: سایت مقاله، دانش رسان

فرسایش بادی و آسیب های زیست محیطی در مناطق بیابانی به عنوان یک معضل رو به تزاید آثار مخرب متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را باعث شده و مناطق مسکونی، تاسیسات زیربنایی صنعتی، اراضی کشاورزی، راه های ارتباطی و منابع زیستی کشورها را به نابودی کامل می کشاند. حضور ذرات جامد به صورت معلق در جو زمین و تراکم این ذرات خسارت زا و خطرناک است . آثار کوتاه مدت ریزگردها بیشتر شامل حساسیت چشم ها،...


روش های انتقال ژن در مهندسی ژنتیک

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله، مقاله مهندسی ژنتیک

بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک دانش جدیدی است که نخستین دستاوردهای آن در هاله ای از بیم و امید ارزیابی می شود کمتر دانشی به اندازه مهندسی ژنتیک با ساختار اصلی و قانونمند سامانه هستی درگیر شده است. گیاهان زراعی تراریخته، گیاهانی شبیه به همتای طبیعی خود هستند، با این تفاوت که با استفاده از دستکاری ژنتیکی، در یک یا چند صفت ویژه نسبت به نوع طبیعی خود برتری دارند. کشت این گیاهان منافعی را برای...


مسائل اخلاقی در فناوری اطلاعات

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: سایت مقاله، دانش رسان

از آنجا که فنـاوری اطلاعـات تحـولات سیاسـی و اجتمـاعی وسـیع و شگرفی را پدید آورده است ، مشکلات اخلاقی جدید و منحصر به فردی در این حوزه ایجاد شده که نیازمند رسیدگی است . فناوری اطلاعـات در شیوه افعال و اقدامات روزمره ما تاثیر می گذارد. برخی از مفاهیمی کـه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی کاربردی خـاص داشـته انـد بـا پیشرفت فناوری اطلاعات دچار مشکلاتی شده اند که از آن جمله مـی توان به...


مقاله نانو سلول های خورشیدی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله فارسی

کاربرد علم نانو در سیستم های تبدیل انرژی خورشیدی، باعث ایجاد مکانیزم های جدید با کارای بهتر و ارزانتر شمده است. یکی از سپستم های تبدیل انرژی خورشیدی سیستم فتوولتائیک می باشد که در این سیستم با استفاده از مکانیزم های خاص ، نور خورشید به جریان الکتر یکی تبدیل می گردد (نوروزی لواسانی و بازرگان،1388  فناوری نانو، استفاده از سلول های خورشیدی مبدل برق (فتو ولتائیک ) را در ساختمان ها ارزان...


بررسی تأثیر تغییر مقاومت فشاری بتن روی رفتار ستون های CFDST

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

یکی دیگر از پارامتر های تأثیر گذار روی رفتار ستون های CFDST ، مقاومت بتن پرکننده بین دو جداره داخلی و خارجی در این نوع ستونها است . برای مطالعه این اثر نیز ٥ نمونه با مقاومت فشاری بتن ٢٠تا٦٠ مگاپاسکال را در نظر می گیریم . ابعاد هندسی و سایر مشخصات یکسان است . ٦–١) مقایسه جذب انرژی برای بررسی تأثیر مقاومت فشاری بتن مقطع در جذب انرژی ستون CFDST ، نمودار جذب انرژی ٥ ستون مورد مطالعه در هر...


مقاله ارزیابی اثرات اجتماعی ابزاری برای کاهش مخاطرات محیطی

نویسنده(ها): دانش رسان
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان، سایت مقاله

مقدمه:بلایا به اندازه تاریخ بشر قدمت داشته ، وهمواره همراه زندگی انسان بوده اند، اما خسارات وزیانهای ناشی از آنها روزبه روزافزایش می یابد ودرسالهای اخیر توجه ویژه ای به این شاخه از علم معطوف گردیده است. در چند دهه اخیربلایای طبیعی و یا ساخت بشر بطور بسیار بیرحمانه ای افزایش یافته است. حوادث گزارش شده بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ با معدلی برابر ۴۲۸مورددرهر سال گزارش شده است و این درحالی است،...


بررسی نقش بسزای تعلق سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

فرهنگ سازمانی مجموعهای از معانی و ارزشهای مشترک میباشد که اعضای سازمان را به یکدیگر پیوند میدهد، نظام ارزشی حاکم بر سازمان را تشکیل میدهد و باعث تمایز یک سازمان از سازمانی دیگر میشود. در واقع همان عاملی است که شیوه انجام امور را تعیین کرده و حال و هوایی است که هر تازه واردی در سازمان آن را حس میکند و آنقدر قوی است که ناخودآگاه در وجودش رخنه میکند و تفکر و رفتار سازمانی وی را تشکیل...


بررسی زمانبندی خدمه هواپیما به عنوان معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات

نویسنده(ها): مهندسین
اطلاعات انتشار: سال
کلمات کلیدی: دانش رسان

-مقدمه:مسئله زمانبندی خدمه هواپیما ( Airline Crew Scheduling Problem) یا ACSP از معروف ترین مسائل در حوزه تحقیق در عملیات به شمار می رود. حوزه کاربرد مسئله CSP در سال های اخیر به طور وسیعی در صنایع هواپیمایی مطرح بوده، چرا که در صنایع هوایی 15 تا 20 درصد کل هزینه های عملیاتی شامل هزینه های مربوط به خدمه است و توجه به این موضوع در این صنعت بسیار قابل ملاحظه بوده است [1]. در سال های اخیر...

نمایش نتایج ۲۰۶۵۰۷۶ تا ۲۰۶۵۰۹۰ از میان ۱۲۳۹۰۷۴ نتیجه