اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم كشاورزي ايران - دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۰۰۳ تا صفحه‌ی ۱۰۱۰

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تحلیل بهره وری و تعیین مقدار بهینه استفاده از عوامل تولید سیب زمینی در شهرستان همدان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۱۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۷۰۰۰ تومان