اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

مديريت و توسعه

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ظراحی نمودارهای کنترل بر اساس رویکرد هزینه یابی هدف» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۷۵۰ تومان