اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

دان‍ش‌ و ك‍ام‍پ‍ي‍وت‍ر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۲۶ تا صفحه‌ی ۳۷

راهنمای دریافت مقاله‌ی «چگونه کامپیوتر بخریم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۱۰۰۰ تومان