اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

در این مطالعه جاده های جنگل داربکلا مورد ارزیابی کلی قرار گرفت . در ابتدای کار با مراجعه به عرصه برداشت های صحرایی انجام گرفت و تقریباً تمام طول مسیر با استفاده از دستگاهG.P.S مورد برداشت واقع شد . همچنین در طی مراجعات به عرصه ، شیب طولی و عرضی جاده های احداثی ، شعاع پیچ و طول آن مورد بازبینی قرار گرفت . اطلاعات مربوط به آزمایشات انجام گرفته نیز از کتابچه طرح جمع آوری گردید . جنگل داربکلا از نظر تشکیلات زمین و چگ ونگی لایه های زیرین در منطقه ای واقع شده است که به طور طبیعی مستعد لغزش است . در مجموع با توجه به حساسیت منطقه هم از نظر سنگ های پایه که عموما مارنی است ، هم از نظر بافت خاک که عموما راندزین تا راندزین شسته شده است ، هم از نظر تکتونیکی که گسله می باشد و هم از نظر ژئومورفولوژی که حساس به فرسایش می باشند ، می توان وضعیت جاده ها را به لحاظ پایداری رضایت بخش و موفق ذکر نمود . در خاتمه جاده های منطقه با جداول تراکم بهینه ، که توسط سازمان جنگل ها تهیه شده است مورد مقایسه قرار گرفت و استاندارد ارزیابی و تامین کنن ده اهداف بهره برداری طرح معرفی شد .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزیابی عمومی جاده های جنگلی در جنگل داربکلا» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۸۵۰۰ تومان