اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

کلمات کلیدی

Turning، Taguchi Method، Surface roughness

In this study, the Taguchi method will be used to find the optimal cutting parameters for surface roughness in turning. An L9 orthogonal array, the signal–to–noise ratio, and analysis of variance will be employed to study the performance characteristics in turning operations of Ck 45 steel bars using Diamond tools. Three cutting parameters namely, cutting speed, feed rate, and depth of cut, will be optimized with considerations of surface roughness. Experimental results are presented to illustrate the effectiveness of this approach.<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Surface roughness optimization in turning operation using the Taguchi design method» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۰۰۰ تومان