اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

World Applied Sciences Journal

اطلاعات انتشار

بيست و هفتم،شماره۱۰، ۲۰۱۳، سال

صفحات

۵ صفحه، از صفحه‌ی ۱۲۴۸ تا صفحه‌ی ۱۲۵۲

کلمات کلیدی

Private label، Trade networks، Assortment policy

This article deals with the relevance of private label creation by trade organizations, defines differences between a private label and original labels and their structure of price formation. The sequence and the scheme of label creation are proposed. On closer investigation of the further mechanism of private label development there was revealed the benefit for the producer of the goods and the trade network in case of their cooperation during the process of private label creation.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Assortment Policy of Retail Trade Networks – Private Label Creation» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان