اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

ماهنامه دام و كشت و صنعت

اطلاعات انتشار

شماره۱۶۳، آبان ، سال

صفحات

۳ صفحه، از صفحه‌ی ۷۵ تا صفحه‌ی ۷۷

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «جلد صنایع غذایی « تقلب های رایج در تولید سوسیس و کالباس»» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۷۲۰۰۰ تومان