اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Journal of Nonlinear Sciences and Applications

اطلاعات انتشار

نهم،شماره۶، ۲۰۱۶، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۴۳۸۸ تا صفحه‌ی ۴۳۹۸

We study certain covering properties in topological spaces by using semi–open covers. A part of this article deals with Menger–type covering properties. The notions of s–Menger, almost s–Menger, star sMenger, almost star s–Menger, strongly star s–Menger spaces are defined and corresponding properties are investigated.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Covering properties defined by semi–open sets» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۰۰۰ تومان