اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

آبان- شماره ۲۰، سال

صفحات

۴ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹ تا صفحه‌ی ۴۲

کلمات کلیدی

هویت، دین، سنت، هویت ملی، چالش

در این مقاله بر این نکته تأکید شده است که تکیه بر ناسیونالیزم در جهت ایجاد هویت ملی، از آنجا که بر محوریت ضدیت با دین بود، عاملی برای تجدید یک هویت دینی ـ سنتی گردید که منشأ انقلاب و تحولات بعدی شد. با وجود این، چالش سنت و مدرنیسم همچنان باقی است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تجدد، ناسیونالیسم و مذهب» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۰۰۰۰ تومان