اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

Bulletin of Iranian Mathematical Society

اطلاعات انتشار

سي و نهم،شماره۶(پياپي ۸۶)، ۲۰۱۳، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۱۱۷ تا صفحه‌ی ۱۱۲۳

In this paper, some results of Singh, Gopalakrishna and Kulkarni (1970s) have been extended to higher order derivatives. It has been shown that, if $sumlimits_{a}Theta(a, f)=2$ holds for a meromorphic function $f(z)$ of finite order, then for any positive integer $k,$ $T(r, f)sim T(r, f^{(k)}), rrightarrowinfty$ if $Theta(infty, f)=1$ and $T(r, f)sim (k+1)T(r, f^{(k)}), rrightarrowinfty$ if $Theta(infty, f)=0.$

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Characteristic function of a meromorphic function and its derivatives» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۲۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۵۰۰ تومان