اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

،

محل انتشار

Bulletin of Iranian Mathematical Society

اطلاعات انتشار

چهلم،شماره۳(پياپي ۸۹)، ۲۰۱۴، سال

صفحات

۸ صفحه، از صفحه‌ی ۶۳۱ تا صفحه‌ی ۶۳۸

In this note , we obtain some singular values inequalities for positive semidefinite matrices by using block matrix technique . Our results are similar to some inequalities shown by Bhatia and Kittaneh in [Linear Algebra Appl . 308 (2000) 203–211] and [Linear Algebra Appl . 428 (2008) 2177–2191] .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Singular value inequalities for positive semidefinite matrices» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان