اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

سال

در این مقاله یک مدل ریاضی دوهدفه جدید برای مسیله زمان‏بندی جریان کارگاهی جای‌گشتی در حالت بدون ایست با فرض عدم دسترسی به ماشین‏ها، به دلیل عملیات نگهداری و تعمیرات (نت) پیشگیرانه، ارایه می‏شود. این مدل شامل دو هدف حداقل‏سازی دامنه عملیات و حداقل‏سازی مجموع زودکرد و دیرکرد است. عملیات نتِ درنظرگرفته‌شده در این مقاله مدت زمان ثابت دارد و می‏تواند هر لحظه روی ماشین‏ها شروع شود. اما زمان بین دو عملیات نت متوالی نباید از یک مدت زمان مشخص بیشتر باشد. برای حل مدل پیشنهادی از روش چبیشف سطح ذخیره استفاده و نتایج عددی به‌دست‌آمده از اجرای مدل به کمک این روش گزارش ‏شد. مقایسه نتایج این روش با روش محدودیت اپسیلون کارآمدی روش چبیشف سطح ذخیره را نشان می‏دهد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارایه مدل دوهدفه برای مسیله زمان‌بندی جریان کارگاهی با محدودیت دسترسی به ماشین‌ها» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۱۰۰۰ تومان