اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه مديريت شهري

اطلاعات انتشار

چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه رابطه بین محیط، ساختار سازمانی و اثربخشی سازمانی شهرداری ها و ارائه الگوی پیشنهادی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان