اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

نشريه مديريت شهري

اطلاعات انتشار

چهارم،شماره۱۴، تابستان ، سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «اثر دسترسی و محدودیت دسترسی بر ساختار فضایی – کالبدی شهر» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۶۰۰۰ تومان