اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نشريه دانشكده فني دانشگاه تهران

اطلاعات انتشار

سال

در این پژوهش مسیله مکان‌یابی چندهدفه تسهیلات هاب با درنظرگرفتن ویژگی‏های غیر قطعی نقاط بالقوه و مسیر، با تابع هدف اول، به صورت کمینه‌کردن مجموع هزینه ثابت استقرار تسهیلات هاب، به‌علاوه هزینه احتمالی حمل‌ونقل، و تابع هدف دوم، به صورت کمینه‌کردن معیارهای عدم اطمینان شبکه، مدل شده است. در این مطالعه، شاخص‏هایی از قبیل شرایط آب‌وهوایی، امنیت، نرخ تبادل ارز، و شرایط اضطراری مسیر به منزله معیارهای ایجاد عدم اطمینان بر اساس سناریوهای احتمالی تعریف و در ادامه با تابع توزیع احتمال نرمال تقریب زده شد. همچنین، در مدل پیشنهادی، سطح سرویس1 برای معیارهای عدم اطمینان شبکه در قالب محدودیت‏های احتمالی2 در نظر گرفته شد. الگوریتم تجزیه بندرز3 برای حل مدل پیشنهادی به کار رفت. برای ارزیابی عملکرد این روش، نتایج حاصل از حل مدل توسط الگوریتم تجزیه بندرز با حل آن توسط یک نرم‌افزار تجاری مقایسه شد. نتایج نشان داد روش تجزیه بندرز توانایی حل مدل پیشنهادی با ‌اندازه‏های مختلف را دارد؛ در حالی که این مدل فقط در اندازه‌های کوچک با نرم‌افزار قابل حل است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «حل مسیله چندهدفه مکان یابی هاب با درنظرگرفتن ویژگی های غیرقطعی نقاط بالقوه و مسیرها با استفاده از روش تجریه بندرز» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۱۰۰۰ تومان