اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۳ صفحه

در فصل سرد سال سامانه های مدیترانه ای علاوه بر ایجاد پدیده های بارشی درغرب کشور در برخی شرایط با عبور از شمال ایران می توانند همراه با سازوکارهای شکل گیری گردوغبار باشند بطور کلی سازوکار وقوع گردوغبار به دو مرحله قابل تفکیک است درمرحله اول انتقال قائم ذرات گردوغبار از سطو ح بیابانی کشورهای همسابه به لایههای بالاتر همگرایی قائم بادو جابجایی افقی آنها افزایش تندی افقی باد می باشد حضور ناوه فشاری ناشی از کم فشار مدیترانه برروی عربستان که با همگرایی سطحی و سرعت قائم بالا سو همراه است ذرات گردوغبار را از بیابان های آن مناطق به لایه های بالاتر انتقال داده و سپس بادهای جنوبی و جنوب غربی واقع در شرق ناوه فشاری گردوغبار را به جنوب غرب و غرب ایران انتقال میدهند مرحله دوم گسترش پشته فشاری آزورز به عراق و غرب ایران همراه است که با واگرایی و سرعت قائم پایین سو همراه بوده و ذرات گردوغبار که در طی ساعات گذشته به لایه های بالاتر انتقال یافته درجنوب غرب ایران فرونشینی نموده ودراین مناطق پدیده گردوغبار شکل می گیرد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی سامانه مدیترانه ای و طوفان گرد و غبار در استان خوزستان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۸۵۰۰ تومان