اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

اطلاعات انتشار

سال

فولادهای زنگ نزدن با وجود برخی ویژگی های منحصر به فرد، از سختی سطح مناسبی برخوردار نیستند. در این تحقیق از رسوب گذاری الکترولس Ni–B–T1 برای افزایش سختی سطح این نوع فولادها استفاده شد. برای تعیین درصد وزنی عناصر تشکیل دهنده پوشش دستگاه طیف سنجی جذب اتمی مدل GBC XM بکار گرفته شد. تغییر غلظت هر کدام از اجزای حمام نقش مهمی بر سرعت رسوب گذاری و سختی پوشش بوجود آمده دارد. تاثیر کلرید نیکل، بروهیدرات سدیم، نیترات تالیوم و اتیلم دی آمین بر برخی ویژگی های پوشش ایجاد شده از جمله سختی مورد بررسی قرار گرفت. برای افزایش هر چه بیشتر سختی، تاثیر عملیات حرارتی در دماها و زمانهای متفاوت روی سختی پوشش نیز مطالعه شد. ساختار بلوری پوشش الکترولس Ni–B–T1 شامل نیکل و محلولهای جاممد فق اشباع است. فازهای Ni2B بویژه Ni3B در طی عملیات حرارتی تشکیل می شوند که سبب اصلی افزایش سختی پوشش هستند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «افزایش سختی سطح فولاد زنگ نزن 316 با استفاده از پوشش الکترولس Ni–B–Ti» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان