اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه

یکی ازمشکلات اصلی منابع طبیعی درعرصه مراتع و جنگلها چرا و فشاربیش از حددام می باشد که یکی از مهمترین دلایل این فشار بی رویه به عرصه های منابع طبیعی کمبود علوفه خصوصادرمناطق معتدل و گرمسیر استان به دلیل کمبود آب می باشد به همین منظور جهت افزایش عملکرد علوفه درشرایط دیم این طرح بصورت کشت مخلوط اجرا گردید کشت مخلوط که یکی از مولفه های کشاورزی پایدار محسوب می شود درعین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی خروید و تبدیل به آن بمحصولات کشاورزی است که بدون تخریب خاک آب و محیط زیست انجام میگیرد به منظور تعیین مطلوبترین نسبت اختلاط درکشت مخلوط ماشک گل خوشه ای و جو و همچنین مناسب ترین تراکم ماشک گل خوشه ای از نظر کمیت و کیفیت علوفه پژوهشی برپایه فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درشرایط دیم با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات خرم آباد به روش جایگزینی و درهم درسال زراعی 89–88 اجرا گردید. تراکم کاشت ماشک در5 سطح 100و150و200و250و300 بوته درمتر مربع و 3 نسبت اختلاط ماشک گل خوشه ای جو به ترتیب شامل 1:100 و 25:75 و 50:50 مورد بررسی قرارگرفت .

راهنمای دریافت مقاله‌ی «کشت مخلوط راه کاری مناسب جهت افزایش عملکرد علوفه» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان