اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۱ صفحه

ایستگاه راه آهن تهران به عنوان یکی از گره های شبکه راه آهن با توجه به موقعیت ممتاز آن که عنوان قلب شبکه راه آهن جمهوری اسلامی ایران را داراست از اولویت خاصی برای توسعه و بهسازی برخوردار می باشد. وجود مشکلات عدیده در ایستگاه های راه آهن از جمله کمبود ظرفیت آن ها در صورت افزایش تعداد قطارهای مسافری ، جایگزینی نادرست مجموعه مسافری از لحاظ دسترسی به ایستگاه و قدمت و فرسودگیساختمان ها و تجهیزات مستقر در ایستگاه وجوب امر توسعه و بهسازی را تشدید می کند و لزوم بازنگری به موقعیت و کاربری کاربری ایستگاه راه آهن تهران را ایجاب می نماید . در این راستا می توان علاوه بر حفظ ایستگاه فعلی،با احداث ترمینالهائی جهت قبول و اعزام قطارهای مسافری در نقاطی از سطح شهر تهران به منظور کاهش بار ترافیکی ایستگاه فعلی و افزایش دسترسی مسافرین به سیستم حمل و نقل ریلی کوشید . این مقاله به بررسی ساخت ایستگاه جدید در غرب تهران می پردازد و سپس با مدلSWOT آنرا تحلیل می کند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «امکان سنجی ساخت ایستگاه (ترمینال) جدید راه آهن در غرب تهران و بررسی آن با مدل SWOT» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۵۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۸۵۰۰ تومان