اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

هنرهاي زيبا

اطلاعات انتشار

تابستان, دوره  - , شماره  ۷، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۷۹ تا صفحه‌ی ۹۱

تاملی در ادبیات متذکر به مفاهیمی چون «سنت»، «نوگرایی» و «مدرنیسم» در معماری ایران بیانگر خلط برخی مباحث و معادل گزینی های ناکارآمدی است که همچون همیشه ناشی از مستور بودن و یا مستور نگه داشته شدن مبانی نظری و فکری آثار معماری و شهری برای جامعه است . در جهت ارائه درآمدی بر تعیین مرزها و حدود و چگونگی تاثیر آراء و نظریات مختلف بر معماری گذشته و معاصر ایران، مقاله حاضر به بررسی موضوعاتی در ارتباط با مفاهیم فوق الاشاره می پردازد. اهم عناوین مورد بحث عبارت از مبانی معماری سنتی ایرانی، مبانی مدرنیسم، نوگرایی و تاثیر تفکر مدرنیسم بر معماری ایران می باشند که در نهایت با نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی ختم می گردد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «رابطه هویت «سنت معماری ایران» با «مدرنیسم» و «نوگرایی»» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۹۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۳۰۰۰ تومان