اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم زمين

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۴ صفحه، از صفحه‌ی ۶۲ تا صفحه‌ی ۷۵

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی منشاج منیزیت افضل آباد، چاه خو و ترشک محمدی (خاور بیرجند) با استفاده از اطلاعات زمین شیمی عنصری و ایزوتوژهای اکسیژن و کربن» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان