اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

علوم زمين

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۲ صفحه، از صفحه‌ی ۱۴۶ تا صفحه‌ی ۱۶۷

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۸۰۰۰ تومان