اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

Research and Planning in Higher Education

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «ارزشیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه ای و آزاد رشته های علوم انسانی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۸۰۰۰ تومان