اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

دوره جديد، بهار- شماره ۲۰، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۳۳۳ تا صفحه‌ی ۳۴۸

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «La methode d''Abu al–Wafa Pour la determination du temps» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۵۰۰ تومان