اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۷ صفحه

پدیده گرد و غبار یکی از مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی مهم در مناطق خشک تا نیمه خشک جهان می باشد که زیان های جانی و مالی فراوانی برای انسان به همراه دارد. هدف از این پژوهش بررسی میزان فرونشست اتمسفری در نقاط متفاوت شهر کرمان بعنوان یکی از شهرهای مهم مناطق خشک کشور با پتانسیل بالای تولید گرد و غبار می باشد. برای این منظور 35 تله نمونه گیر گرد و غبار در نقاط مختلف شهر قرار داده شد و میزان گرد و غبار فرونشسته طی ماههای اردیبهشت و خرداد اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد متوسط میزان گرد و غبار در اردیبهشت ماه 4\17 تن در کیلومتر مربع و خرداد ماه 8\8 تن در کیلومتر مربع است که با در نظر گرفتن مساحت و جمعیت کل شهر کرمان وزن فرونشست اتمسفری بر سطح شهر در یک دوره دو ماهه 2\3432 تن می باشد که سهم هر نفر 7\ 5 کیلوگرم است. بنابراین فرونشست این مقدار گرد و غبار زیاد بوده و نیاز به شناخت و کنترل منشأ گرد و غبارهای شهر کرمان جهت مدیریت و برنامه ریزی مناسب امری ضروری می باشد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «میزان فرونشست اتمسفری در نقاط مختلف شهر کرمان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان