اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

بهار و تابستان- شماره ۴، سال

صفحات

۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۷

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «competitive supply of durable good under stochastic flucluation in stock» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۰۰۰۰ تومان