اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

تحقيقات اقتصادي

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران برنابرابری» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۸۰۰۰ تومان