اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

جامعه شناسي ايران

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نظریه ای اجتماعی برای قرن بیست ویکم» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۶۵۰۰ تومان