اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

اطلاعات انتشار

سال

In this paper we apply He's Homotopy perturbation method (HPM) and He's variational iteration method (VIM) for solving Damped Generalized Regularized Long–Wave (DGRLW) equation.Then we compare obtained results by these methods with exact solution<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «On the solution of the Damped Generalized Regularized Long– Wave (DGRLW) Equation» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۵۰۰ تومان