اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

در این مقاله فهرستی از تجهیزات و یا قطعاتی که در مطالعات علاج بخشی نیروگاه های برق آبی (اعم از الکتریک، مکانیک و یا سازه های هیدرولیکی) باید مورد توجه قرار گیرند به همراه تستها و چک لیستهای مورد نیاز برای بررسی وضعیت موجود بعضی از سیستم ها ارایه شده اند. برای روشن تر شدن بهتر موضوع، به نمونه هایی از نیروگاه های دز و شهید عباسپور نیز اشاره شده است. با توجه به اینکه برای مطالعات علاج بخشی نیروگاه ها نیازمند سوابقی از سد و نیروگاه نیز می باشیم، لیستی از اطلاعات و اسناد مورد نیاز برای شروع این مطالعات نیز ارایه شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «نیازمندیهای مطالعات علاج بخشی نیروگاه های برق آبی در فاز ارزیابی وضعیت نیروگاه (بررسی موردی نیروگاه های دز و عباسپور)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان