اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مطالعه رخساره های میکروسکوپی ومحیط رسوبی نهشته های کرتاسه پیشین در ناحیه سه ، جنوب کاشان» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۰۰۰۰ تومان