اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي)

اطلاعات انتشار

, دوره  ۱۹ , شماره  ۱، سال

صفحات

۱۹ صفحه، از صفحه‌ی ۲۳ تا صفحه‌ی ۴۱

جاده های جنگلی امکان دسترسی، خروج چوب، حفاظت، جنگل کاری و تفرج را فراهم می کنند. احداث جاده های جنگلی باعث حذف درختان و پوشش گیاهی و آسیب به ساختمان خاک در مناطق جنگلی شده که این امر باعث افزایش میزان تولید رسوب در جاده های جنگلی می شود. افزایش میزان رسوب ورودی به رودخانه ها باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری به کیفیت آب و زندگی موجودات آبزی می شود. امروزه مدل های مختلفی برای پیش بینی میزان رسوب دهی وجود دارد که می توانند به کارشناسان برای پیش بینی میزان تولید رسوب در جاده های جنگلی کمک کنند. در این مطالعه از مدل پیش بینی تولید رسوب SEDMODL، برای تخمین میزان متوسط سالیانه تولید رسوب در جاده های جنگلی استفاده شد. به این منظور 2260 متر از جاده های پارسل های 26، 27 و 33 از سری 1 جنگل های دارابکلا انتخاب شد. سپس فاکتورهایی مانند طول جاده، عرض جاده، میزان تولید رسوب با توجه به وضعیت زمین شناسی، فاکتور مربوط به سطح جاده، فاکتور ترافیک، شیب طولی جاده، بارندگی و فاکتور انتقال رسوب با استفاده از نقشه های GIS (لایه های جاده، رودخانه، آبراهه، زمین شناسی، خاکشناسی و توپوگرافی)، اطلاعات موجود در کتابچه طرح جنگل داری منطقه و بازدید زمینی محاسبه شد. نتایج استفاده از مدل بالا در پیش بینی میزان تولید رسوب جاده های منطقه نشان داد که میزان تولید رسوب در جاده های منطقه 77.514 تن در سال می باشد، با توجه به فاکتور انتقال رسوب، میزان 13.175 تن در سال از آن به آبراهه ها و رودخانه ها وارد می شود. همچنین سایر نتایج نشان داد که فاکتورهای شیب، فاصله جاده از آبراهه، ارتفاع دیواره خاک برداری موثرترین فاکتورها برای تولید رسوب و انتقال آن به آبراهه می باشند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «برآورد مقدار رسوب به دست آمده از جاده های جنگلی به کمک SEDMODL» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان