اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Journal of Dental School Shahid Beheshti University of Medical Sciences

اطلاعات انتشار

سال

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بررسی استحکام باند کامپوزیت به پرسلن به سه روش اسیداچ – سایلن اسیداچ و سندبلاست» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۰۰۰ تومان