اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

تحقيقات جغرافيايي

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷۱ تا صفحه‌ی ۱۸۸

دریافت فایل PDF

۱۴۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۰۰۰۰ تومان