اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۴ صفحه

با پیشرفت فن آوری سنجش از دور، پژوهش هایی درسطح بین المللی با استفاده از تصاویر ماهواره ای انجام شده است. با توجه به اینکه استفاده از تصاویر ماهواره ای کاربرد زیادی در بررسی ویژگی های طوفان های غبارزا از جمله مناطق برداشت ذرات گرد و غبار و ویژگی هایانتشار آنها اعم از طول مسیر، جهت طوفان ها، سطوح پوشیده از گرد وغبار دارد، لذا استفاده از مدلهای مناسب و کارآمد که در آنها از فناوری سنجش از دور جهت پایش و مدل سازی گرد و غبار استفاده شده باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و سیستم پایش و مدلسازی تلفیقی گرد وغبار در این مقاله با ترکیب داده های سنجش از دور، ایستگاههای هواشناسی و سامانه های اطلاعات جغرافیایی، نقش بسزایی را در شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار، تشخیص مسیر انتشار گرد و غبار، جهت طوفان ها و مسیر بعدی در معرض طوفان با استفاده از توانایی زیر مدلهای تعریف شده، بازی می کند

راهنمای دریافت مقاله‌ی «استفاده از مدل تلفیقی برای پایش و مدل سازی طوفان گرد و غبار» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۴۰۰۰ تومان