اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

جراحي ايران

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۶ صفحه، از صفحه‌ی ۶۶ تا صفحه‌ی ۷۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مقایسه تاثیر دوشیوه پرپ ناحیه جراحی بر عفونت محل عمل در بیماران بستری در بخش های ارتوپدی بیمارستان پورسینا رشت 1383» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۶۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۵۰۰ تومان