اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

اطلاعات انتشار

سال

The main aim of this seminar is,The synthesis derivatives of 2–R 5–oxo 5 –H 6–carboxamide 7–phenyl[1,3,4]thiadiazolo[3,2,–a]pyrimidine are described. These compound exhibit a broad spectrum of antimicrobialaction and can be useful in the search for new antimicrobial drugs.and the same compound have 2–R 5–oxo 5H6– ethyl carboxylate–7–pheny –1,3,4–thiadiazolo[3,2–a] pyramid ine biological and pharmacological properties.<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Synthesis derivatives of 2–R 5–oxo 5–H 6–carboxamide 7–phenyl [1,3,4]thiadiazolo[3,2,– a]pyrimidine–» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۷۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۹۰۰۰ تومان