اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تابستان- شماره ۱۳ (۳)، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۱ تا صفحه‌ی ۱۶

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Reveiwing the Chronology of Northwestern Iran in the Bronze Age, Case Study: Qalla Khosrow» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۵۰۰ تومان