اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

زمستان- شماره ۱۹، سال

صفحات

۱۶ صفحه، از صفحه‌ی ۲۰۷ تا صفحه‌ی ۲۲۲

در این مقاله که به منظور بررسی تاثیر مکتب مدرنیسم بر معماری و شهرسازی ایران‌ انجام گرفته،ابتدا جهت وضوح بحث،مفاهیم مدرنیسم،اصول و مبانی شهرسازی مدرنیسم، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داده شده است،در ادامه به مشکلات برنامه‌ریزی‌ مدرنیسیت در شهرها،اهداف آن و انتقادات وارده بر آن پرداخته و در نهایت تأثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران از ابتدای نفوذش(عصر قاجار تا زمان کنونی)مورد بررسی قرار گرفته است.هم‌چنین از روش‌های تحقیق مطالعات علمی–کتابخانه‌ای،اسنادی و توصیفی–تحلیلی استفاده شده است.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مدرنیسم و تاثیر آن بر معماری و شهرسازی ایران» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۵۰۰ تومان