اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

Management &Human Resource in Oil Industry

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۲۷ صفحه، از صفحه‌ی ۱۷۵ تا صفحه‌ی ۲۰۱

راهنمای دریافت مقاله‌ی «تجزیه و تحلیل ابعاد مزیت رقابتی در توسعه مدیریت استراتژیک منابع اننسانی (موردکاوی: صنعت نفت کشور)» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۲۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۴۱۰۰۰ تومان