اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

کلمات کلیدی

Lean، Six Sigma، takt، muda، DMAIC، Pokeyoke

Lean six sigma is the marriage of traditional six sigma variation raduction development and waste reduction efforts from the process streamlining methods of lean development. Lean covers waste and cycle time reduction in all processes, including those in manufacturing and business. similarly, the six sigma strategy spans all processes from the supply chain, revenue chain, product design, marketing, growth and manufacturing.<\div>

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Lean six sigma a breakthough strategy» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۸۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۱۰۰۰ تومان