اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

هجری، العدد ۱۴، سال

صفحات

۱۲ صفحه، از صفحه‌ی ۸۳۳ تا صفحه‌ی ۸۴۴

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «A Critical Approach to The Dramatic Techniques of One Act Play» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان