اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

اطلاعات انتشار

سال

از واکنش بین آمونیوم دی تیو کاربامایت با برخی مشتقات α– برمو (p–برمو یا P–متیل ) استوفنون ها، 2– مرکاپتو تیازول ها سنتز شد.در واکنش های جداگانه بین β– کتواسترها با فنیل هیدرازین، 2–پیرازولین –5–اون های مربوطه سنتز شد. از واکنش تراکمی بین 4– برمو–2– پیرازولین–5– اون ها با 2– مرکاپتو تیازول های مذکور در بالا (6=2×3) 6 ترکیب نهایی با نام کلی 2–[4،5– دی هیدرو –5–اکسوپیرازول–4–ایل تو]–4– آریل تیازول ها سنتز شدند که ساختار مولکولی آنها و نیز ساختار مولکولی 2– مرکاپتو تیازول ها، 2– پیرازولین –5– اون ها و 4– برمو –2– پیرزولین –5– اون توسط طیف بینی HNMR تعیین و مورد تائید قرار گرفتند.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «سنتز چند نمونه "2–[4،5– دی هیدرو –5–اکسوپیرازول–4–ایل تو]–4– آریل تیازول ها"» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان