اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اطلاعات انتشار

سال

صفحات

۱۰ صفحه

به موازات افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل ملاحظه این وسایل ، پیش بینی فضاهایی جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا کرده است تا آن جا که پارکینگ یکی از کاربریهای ضروری شهر را تشکیل می دهد. ازطرفی به دلیل مکانیابی نامناسب پارکینگها، عدم توزیع منطقی آنها و عدم تعادل بین جمعیت و مساحت سرانه کاربری پارکینگ، در بعضی از مناطق شهر اصفهان وضعیت نابسامان و نامطلوبی ایجاد شده است. بنا به اهمیت این موضوع، در این مقاله، مروری بر مفاهیم مکانیابی و پارکینگ ، انواع آن و مزایای پارک غیرحاشیهای وتاریخچه مکانیابی خواهد شد، سپس با تمرکز بر مبحث انتخاب مکان برای پارکینگهای غیرحاشیهای، معیارهای مناسب طراحی فضای این نوع از پارکینگها مورد بررسی قرارخواهد گرفت

راهنمای دریافت مقاله‌ی «مروری بر مفاهیم و تعاریف مکانیابی با تاکید بر مکانیابی پارکینگهای عمومی غیرحاشیه ای» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان