اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

المجلد الخامس عشر، نوفمبر ۱۹۷۲ - العدد ۳، سال

صفحات

۱۳ صفحه، از صفحه‌ی ۴۰۸ تا صفحه‌ی ۴۲۰

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «Separation And Identification Of Some Organophosphorus Inecticides» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۴۰۰۰ تومان