اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

۱۹۷۵ - العدد ۲۲، سال

صفحات

۱۸ صفحه، از صفحه‌ی ۳۴۹ تا صفحه‌ی ۳۶۶

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «A Framework For A General Theory Of Accounting» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۰۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۹۵۰۰ تومان