اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

تشرین الثانی ۱۹۹۳ - العدد ۲۵، سال

صفحات

۱۱ صفحه، از صفحه‌ی ۶۱۴ تا صفحه‌ی ۶۲۴

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «REVISING THE CARDINAL VOWEL SYSTEM ON THE BASIS OF THE SET THEORY» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۳۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۱۸۰۰۰ تومان