اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

محل انتشار

کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

اطلاعات انتشار

سال

قابلیت اطمینان، یکی از مهمترین مشخصه های کیفی قطعات، محصولات و سیستم های پیچیده و بزرگ است. قابلیت اطمینان آن است که محصول یا خدمتی برای یک دوره زمانی خاص و تحت شرایط تعریف شده به طور سالم و مناسب کار کند. به عبارت دیگر، قابلیت اطمینان را می توان کارکرد مطلوب و موفق سیستم در تولید محصول یا ارائه خدمت مناسب تعریف کرد. در این تحقیق به منظور محاسبه قابلیت اطمینان 2 دستگاه فرم دهنده صنعتی مدل VM600 و VM400 با 1200ساعت کارکرد انتخاب شد. داده های خرابی این دو دستگاه با توجه به مستندات موجود در بخش نگهداری و تعمیرات شرکت فرآورده های غذایی پاک تلیسه 202 جمع آوری شد. سپس با دو روش محاسبات دستی و استفاده از نرم افزار EasyFit Professional.Version5.5 تابع چگالی احتمال طول عمر، تابع توزیع تجمعی، تابع بقاء و تابع نرخ خرابی لحظه ای برای هریک از فرم دهنده ها بدست آمد.

راهنمای دریافت مقاله‌ی «بهینه سازی عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مبتنی بر قابلیت اطمینان برای فرم دهنده های فرآورده های گوشتی» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۲۳۰۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۲۵۰۰۰ تومان