اضافه کردن به علاقه‌مندی‌ها

نویسنده(ها)

محل انتشار

-

اطلاعات انتشار

VOL VIII, July ۱۹۳۴ - Number ۳، سال

صفحات

۲۵ صفحه، از صفحه‌ی ۳۹۳ تا صفحه‌ی ۴۱۷

کلمات کلیدی

-

راهنمای دریافت مقاله‌ی «A Few Hindu Miniaure – Painters Of The 18 th And 19 th Centuries» در حال تکمیل می‌باشد.

دریافت فایل PDF

۱۶۵۰۰ تومان

دریافت فایل Word + PDF

۳۰۰۰۰ تومان